Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych

Świąt Bożego Narodzenia,
dzieciom i ich rodzinom

życzą

pracownicy
Przedszkola nr 24 z Oddziałami:
Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu.