W naszej placówce zbieranie makulatury trwa już od kilkunastu lat.

Każdego roku akcja jest wspierana przez rodziców i znajomych naszych przedszkolaków. W tym roku, także spotkała się
z dużym odzewem, co spowodowało zebranie tak dużej ilości tego cennego surowca bo aż 5160kg.
W poniedziałek 6 czerwca 2016 r. zostały nagrodzone wszystkie dzieci, które uczestniczyły w zbiórce makulatury otrzymując książeczki i upominki.
Prowadzona edukacja ekologiczna przez nauczycieli naszej placówki powoduje uwrażliwienie dzieci na problem dużego zużycia papieru, który poprzez zbiórkę i odpowiednią przeróbkę może
zostać ponownie wykorzystany.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję i przyczynili się do tak wspaniałego wyniku.

Opr. T. Fijałkowska