W naszej placówce zbieranie makulatury trwa już od kilkunastu lat.Każdego roku akcja jest wspierana przez rodziców i znajomych naszych przedszkolaków. W tym roku, także spotkała się

z dużym  odzewem, co spowodowało zebranie tak dużej ilości tego cennego surowca.

W środę 21 czerwca 2017 r. zostały nagrodzone wszystkie dzieci, które uczestniczyły w zbiórce makulatury otrzymując  książeczki i dyplomiki.

Prowadzona edukacja ekologiczna przez nauczycieli naszej placówki powoduje uwrażliwienie dzieci na problem dużego zużycia papieru, który poprzez zbiórkę i odpowiednią przeróbkę może zostać ponownie wykorzystany.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję i przyczynili się do tak wspaniałego wyniku.
Zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Opr. T. Fijałkowska, B. Okulowska