Porywy wiatru i częste opady deszczu są nieodzownym elementem jesiennej aury, dlatego też trzy i czterolatki zdobywały wiedzę dotyczącą tych dwóch żywiołów.

W czasie zajęć dowiedziały się co to jest deszcz i skąd się bierze, jak powstaje wiatr, poznały znaczenie wody i wiatru w przyrodzie oraz potrzebę oszczędzania wody. Na podstawie opowiadań nauczyciela, ilustracji i wykonanych doświadczeń samodzielnie formułowały wnioski dotyczące wykorzystania wiatru przez człowieka, dostrzegły również niszcząca rolę wiatru i wody. Dzieci miały możliwość aktywnego udziału w wykonywaniu doświadczeń np. badały właściwości wody, ” wywoływały” wiatr. Nauczyły się także piosenek, rozwiązywały zagadki, wykonały ” wietrzne” rysunki. Podczas całego cyklu zajęć maluszki nie tylko świetnie się bawiły ale przede wszystkim zdobyły nowe wiadomości i umiejętności min. wyciąganie wniosków, obserwacja otoczenia, doskonaliły sprawność ruchową i manualną. Oczywiście przekazana dzieciom wiedza i umiejętności były dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci.
Opr. A.Wawoczny