Dnia 17 listopada 2006 r. grupa integracyjna pięciolatków zwiedziła wystawę
w Muzeum w Raciborzu ” Szkoło ! Szkoło ! Gdy Cię wspominam….”. Przedszkolaki miały niepowtarzalną okazję wybrać się na wycieczkę w czasy szkolne z okresu od końca XIX do lat 70 tych XX wieku, a zaprosiła je w niezwykle barwny sposób Pani Julita Ćwikła.
Zabytkowe przedmioty pokazane na wystawie dostarczyły dzieciom wielu wrażeń, wywołały uśmiech na twarzy oraz momenty rozwagi. Licznie zgromadzone eksponaty przedstawiły sylwetkę dawnego nauczyciela oraz ucznia. Przedstawiona ekspozycja jest bogato ilustrowana zdjęciami, kronikami oraz dawnymi podręcznikami. Najwięcej wrażeń dostarczyła możliwość siedzenia
w dawnej ławce, pisanie rysikiem na tabliczce oraz liczenie na liczydle. Dzieci poznały dawne nazwy przedmiotów szkolnych : rysik, obsadka, stalówka, dyscyplina, ośle uszy, rektor. Przedstawione eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie uzupełnione w zbiory Muzeum
w Raciborzu.

Teresa Fijałkowska