Tematyka trudna i odległa, w jasny i zabawowy sposób została przekazana dzieciom z grupy specjalnej. Wiele elementów aktywizujących pozwalało na skupienie uwagi i koncentrację na temacie. Każde zajęcia w grupie specjalnej wymagają od nauczycieli jasnego sprecyzowania celu, atrakcyjnie dobranego tematu i metody.