W rozwoju i wychowaniu dziecka ważną rolę przypisuje się kontaktom z książką.
Wzbogaca wiedzę, rozwija wyobraźnię, uczy myślenia i poprawnej wymowy. Książka jest czynnikiem
wspierającym wszechstronny rozwój dziecka. W wieku przedszkolnym tworzą się
trwałe nawyki, dlatego należy dostarczać dziecku wartościową, odpowiednią dla niego
książkę.
Nasze przedszkole już od paru lat współpracuje z biblioteką przy ul. Rudzkiej. Dzieci
wypożyczają książeczki, których tematyka wiąże się z kompleksowym tematem
omawianym na zajęciach.
Grupa dzieci piecioletnich odwiedziła w piątek 6.03.09 bibliotekę. Pani bibliotekarka Jolanta
Sienkiwicz rozmawiała z dziećmi na temat książek, opisała ich wygląd ( gruba – cienka, duża – mała )
pokazała dzieciom egzemplarz zniszczonej książki, ukierunkowowała rozmowę na temat związany
z odpowiednim obchodzeniem się z książką. Opowiedziała o swojej pracy, pokazała kartę czytelnika,
regały, gdzie są książki dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, encyklopedie i słowniki.
Zwróciła uwagę na to, że niektórych książek nie można wypożyczać do domu.
Bibliotekarka zachęciła dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami do biblioteki i wypożyczania
książeczek.

opr: Sabina Henrykowska i Ilona Perek