W dniach od 20 do 23 kwietnia 2016 r. w ramach wymiany partnerskiej przebywała w Budapeszcie delegacja dyrektorów i nauczycieli z raciborskich przedszkoli.
Celem wymiany była dalsza współpraca, która ma na celu poznawanie metod pracy z dzieckiem, obserwacja zajęć prowadzonych w przedszkolach dzielnicy Zuglo.
Nauczyciele mogli również obserwować dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu, podczas posiłków i pracy indywidualnej.
Każde przedszkole przygotowało zajęcia, przedstawienia lub warsztaty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli z Raciborza.
Z naszego przedszkola uczestniczyła w wymianie Pani Teresa Fijałowska.

W ramach wizyty zostało zorganizowane spotkanie podczas, którego pedagodzy węgierscy i polscy mogli przekazać sobie wiele cennych informacji dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Atrakcją pobytu była wycieczka nad Balaton.
Były to dni pełne nowych doświadczeń, wrażeń i ciepła ze strony goszczących nas Węgrów.

Opr. T.Fijałkowska