Zapraszamy wszystkich rodziców dnia 04.09.2018r.
godz. 15.15 na spotkanie organizacyjne

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne