Piękna pogoda pozwoliła przedszkolakom z najmłodszej grupy na wyjście do parku. Oglądali przyrodę, spacerujących ludzi, bawili się i wdychali świeże powietrze. Pogoda stworzyła warunki do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia i zabawy ruchowe. Dzieci mogły swobodnie sobie pobiegać, powygłupiać się w parku, w Ośrodku Sportu zachowując bezpieczeństwo i przestrzegając zasad zgodnej zabawy. Spacery dają dzieciom wiele korzyści, do których zaliczamy radość, spontaniczność, większą wiedzę o otaczającym świecie oraz lepszą sprawność fizyczną. Z niecierpliwością czekamy na wiosenne słoneczko, spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
opr. A. Przybył