Pragnę poinformować, że w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych
nauczyciele i specjaliści naszej placówki przechodzą na nauczanie zdalne od 29 marca 2021 r. do odwołania.
Scenariusze zajęć  zamieszczane są na stronie internetowej przedszkola
w zakładce /  Dla Rodziców

wz Dyrektor Przedszkola 24 K. Świerczek

Op. T.F