Nasze sześciolatki aktywnie spędzają czas. Dzieci w ostatnim czasie miały możliwość wykonania niezwykłej pracy plastycznej, której efekt końcowy można podziwiać w szatni . Otóż na zakończenie bloku tematycznego utrwalającego literkę ,, z” 6 -latki wykonały zamek z rolek papieru. Była to praca bardzo żmudna i wymagająca poświęcenia oraz samozaparcia, jednak wszyscy byli bardzo dumni z naszego dzieła.
Kolejnym niezwykłym przedsięwzięciem były zajęcia przyrodnicze, których celem było przygotowanie dekoracji  z owsa na wielkanocny stół. Dzieci ozdobiły najpierw pudełko, w którym później zasialiśmy owies. Po kilku dniach można było obserwować cykl wzrostu rośliny z nasionka. Przedszkolacy z zapartym tchem śledzili rozwój naszych małych roślinek, dbaliśmy także by zapewnić roślinkom właściwe warunki rozwoju. Na zakończenie dzieci mogły zabrać niezwykłą dekorację na swój wielkanocny stół.

opr. B. Musioł