Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z logopedą i psychologiem,
które odbędzie się dnia 09.11.2017r. o godz. 15.20 w naszym przedszkolu.

Tematem spotkania będzie :
Rozwój mowy i rozwój emocjonalny dziecka w kontekście wpływu mass mediów .
Po spotkaniu możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkanie odbywa się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jest jedną z form udzielania tejże w placówce. Obecność rodzica na spotkaniu jest bardzo wskazana i zarejestrowana na liście obecności.