W związku z rekrutacją dzieci do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2018-2019 proszę o potwierdzenie chęci kontynuacji uczęszczania Państwa dziecka do naszej placówki.

Deklaracje do odebrania w grupach u  wychowawczyń.

Termin składania deklaracji upływa dnia 07.03.2018r o godz. 15.00

Z poważaniem
Róża Burek – dyrektor przedszkola