Dnia 11 czerwca 2019 r. grupa integracyjna pięciolatków wzięła udział w czerwcowym Turnieju Przedszkolaków pt.
„ Wiersze W. Chotomskiej”, zorganizowanym przez filię nr 2 na Ostrogu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

Turniej odbył się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Poszczególne konkurencje literackie i sportowe pozwoliły dzieciom wykazać się dużą znajomością literatury dziecięcej oraz zaprezentować wspaniałą sprawność fizyczną w zmaganiach sportowych ze swoimi rówieśnikami
z raciborskich przedszkoli. Na zakończenie każdy uczestnik naszej drużyny otrzymał pamiątkowy dyplom.

Opr. T.Fijałkowska