„Bo każdy przedszkolak to powie, że ruch to samo zdrowie”

W piątek 25 lutego dzieci z grupy Biedronki pokonywały tor przeszkód.  Ćwiczenia miały na celu rozwijanie motoryki w zakresie zwinności, szybkości i mocy, utrwalenie orientacji w schemacie swojego ciała i przestrzeni. Dzieci przestrzegały ustalonych zasad bezpieczeństwa. W czasie ćwiczeń dzieci wyrabiały poczucie równowagi. Dzieci miały okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej a przede wszystkim nabyły przeświadczenie o potrzebie ruchu i wyzwalania radości   z czynnego uprawiania sportu. Wpojone w dzieciństwie nawyki na pewno zaprocentują w dalszym życiu każdego z nich.
Opracowała: Alicja Kurek i Ewa Iwanowska