Zagadnienia edukacji ekologicznej nauczyciele naszego przedszkola realizują niemal
w każdej sytuacji , gdyż zawarte są one w treściach programowych z zakresu : wychowania estetycznego , technicznego , umysłowego i zdrowotnego .
W piątek 15 września 2006 r. w ramach akcji ” Sprzątanie świata”
przedszkolaki zaopatrzone w worki na śmieci i ochronne rękawiczki wyruszyły posprzątać najbliższe otoczenie przedszkola, podwórko i ogród przedszkolny. Następnie zebrane śmieci zostały posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników. Dzieci były bardzo dumne
z wykonanej pracy na rzecz środowiska naturalnego.
Fijałkowska Teresa