AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020”

W tym roku już po raz 27 Fundacja Nasza Ziemia będzie koordynować największą polską akcję ekologiczną: Sprzątanie świata – Polska, która przebiegać będzie pod hasłem
Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.


Tegoroczna akcja niewątpliwie różnić będzie się od poprzednich edycji z powodu pandemii, pomimo to serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

Wielki finał sprzątania Polski jak zawsze w trzeci weekend września

18 – 20. 09. 2020 r.

Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać. Zachęcamy do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. W dzisiejszych czasach trudno jest wyeliminować plastik z naszego codziennego życia, ale możemy zminimalizować jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Zwracając uwagę na oznakowanie opakowań i stosując się do poniższych najważniejszych zasad jesteśmy w stanie poprawić jakość naszego życia.

W tym roku nasze przedszkolaki wzięły udział już w 27 edycji akcji „Sprzątanie Świata” Polska 2020. 

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania „ŚWIATA”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w tym okresie posiadają dużą zdolność przyswajania nowych umiejętności. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. Działania te wpisują się w zadanie wynikające z Koncepcji Pracy Przedszkola tj. ,,Wdrażanie do dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych – promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia we współpracy ze środowiskiem społecznym”.
Nasze przedszkole już od wielu lat jest uczestnikiem akcji „Sprzątania Świata”. W dniu 18 września 2020 r. nasze przedszkolaki w atmosferze pandemii poznawały podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych jak należy dbać o przyrodę, chronić ją by korzystać z jej uroków, a przede wszystkim próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie – „Dlaczego trzeba sprzątać świat?”.


Opracowała T. Fijałkowska