Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
W dniu 18.09.2020 roku nasze „Skrzaty” wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata 2020, która przebiega pod hasłem “Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Przedszkolaki podczas zajęć rozmawiały o ekologii. Uczyły się jak nie tworzyć niepotrzebnych śmieci, a tym samym troszczyć się o najbliższe otoczenie. Dzieci poznały sposoby sortowania śmieci od gospodarstwa domowego do wysypiska odpadów. Wiedzą, że należy segregować śmieci i przeciwdziałać zanieczyszczaniu naszej planety. Przedszkolaki świetnie bawiły się uczestnicząc w zabawach dydaktycznych segregując odpady do pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami. Na zakończenie zajęć wykonały „Ekologiczny Pociąg” z wagonami na wzór pojemników na odpady.
Uświadamiając naszych najmłodszych członków społeczeństwa przyczyniamy się do wychowania bardziej odpowiedzialnych konsumentów, dbających o planetę Ziemię.
Opr. I. Perek, S. Henrykowska – Jaśkowiak