W ramach akcji ” Sprzątanie świata” dzieci
z Przedszkola Nr 24 posprzątały
plac zabaw i zieleńce najbliższej okolicy.
Dbałość o środowisko naturalne, poznawanie piękna przyrody i właściwe korzystanie z jej zasobów są tematyką prowadzonych zajęć w naszym przedszkolu a takze obserwowanie jej zmian podczas spacerów i wycieczek.
T. Fijałkowska