18.10.2011r. grupa integracyjna sześciolatków uczestniczyła w pierwszym powakacyjnym spotkaniu Szkolnej Akademii Filmowej organizowanej przez kino “Przemko”.
Tematem spotkania było “Kino”. Przed projekcją filmu “Delfin Plum” prowadzący zajęcia przypomniał wszystkim widzom, jak należy zachowywać się w kinie.
Największą jednak atrakcją była możliwość zwiedzania pokoju projekcyjnego, gdzie przedszkolaki mogły zobaczyć, jak pojawia się film na dużym ekranie.
Na pamiątkę otrzymaliśmy kawałki prawdziwej filmowej kliszy.
Dziękujemy za ciekawe zajęcia.
Opr. I. Perek i S. Henrykowska