W ciągu ostatnich kilku dni w grupie starszaków realizowany był program „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 – Przemoc boli – Przemoc rówieśnicza”.
Realizację projektu rozpoczęło spotkanie w bibliotece. Pani Jola pokrótce przedstawiła temat emocji, rozpoznawania ich oraz radzenia sobie z nimi. Pokazała przedszkolakom książki, w których ukazane były emocje. W czasie kolejnych zajęć poszerzony został temat emocji. Na początek zaprezentowana została historia humorzastego Wilka z książki „O wilku, który miał humory”. Na jej podstawie zaprezentowana została cała gama emocji. Następnie dzieci zapoznane zostały z pojęciem empatii. Próbowały odgadywać, jakie emocje są wyrażone na twarzach na obrazkach. Starały się także wczuć w różne emocje i ukazać je swoją mimiką. Bardzo ważnym punktem zajęć była burza mózgów przedszkolaków, w czasie której wymyślały, jakie są sposoby radzenia sobie z nagromadzonymi emocjami.  Kolejnym aspektem programu było zapoznanie dzieci z tematem spożywania i nadużywania alkoholu. Ukazano im wpływ alkoholu na stan psychofizyczny człowieka. Przedszkolaki dowiedziały się, że alkoholizm jest chorobą, którą należy leczyć. W czasie kolejnych zajęć dzieci przypomniały sobie zasady zachowywania się w grupie rówieśniczej. Dzieci wybierały pozytywne i negatywne zachowania – za każdym razem zwracając uwagę na emocje bohaterów. Określały, kto to jest przyjaciel, kim jest ich przyjaciel i jak powinien on się zachowywać. Zapoznano je z różnymi rodzajami przemocy. Na zakończenie zajęć przedszkolaki chcąc zostać Superbohaterem i otrzymać dyplom musiały wykonać zadanie, które polegało na wybraniu prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach przedstawionych na ilustracjach. Na podsumowanie realizacji programu profilaktycznego dzieci wykonały wspólną pracę plastyczną – plakat pod tytułem “Stop przemocy”.

Mamy nadzieję, że cykl zajęć przyniesie pozytywne efekty nie tylko tu i teraz, ale także w dalszej przyszłości.

Opracowanie: A.K., B.O