Satelity i statki kosmiczne – jak badamy kosmos?

Propozycja filmu o lotach w kosmos

https://www.youtube.com/watch?v=DYdAR2F7KTY

https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

Przydatne informacje:

Satelity krążą wokół planet, mogą być naturalne (takie jak Księżyc) lub sztuczne, zbudowane przez ludzi. Sztuczne satelity buduje się w celach naukowych i badawczych. Są one wyposażone w różne urządzenia do pomiaru temperatury i promieniowania. Dzięki nim możemy też oglądać telewizję satelitarną. Badanie kosmosu jest również zadaniem statków kosmicznych. Statki mogą być załogowe lub bezzałogowe. Potrafią wylądować na planecie lub księżycu. Pierwszym statkiem, który wylądował na Księżycu, był Apollo 11. Statki wyposażone są w mnóstwo komputerów, ekranów i urządzeń do oczyszczania powietrza, utrzymania temperatury, przetwarzania śmieci, oczyszczania wody, żeby można jej było ponownie użyć, a także wiele urządzeń pozwalających badać, robić zdjęcia, nagrywać to, co znajduje się na innych planetach. Znajdują się też na nich wygodne fotele, w których siedzą astronauci kierujący statkami kosmicznymi.

F” jak fotel – zabawa dydaktyczna

Poprośmy dzieci, aby wyszukały przedmioty rozpoczynające się na głoskę „f”. Następnie poprośmy o podanie słów zaczynających się na głoskę „f” („fotel”, „foka”, „fajka”, „filiżanka”, „futro”, „firanka”, „film”, „frędzle”, „flaga”, „fala”, „farba”, „frytka”). Dzieci dzielą je na sylaby, później na głoski.

Następnie rozwiązują zadania w „Kartach pracy” s. 52-53 : kolorują miejsce głoski „f” w wyrazach, wyszukują „f” w rozsypance, uzupełniają brakujące litery w wyrazach, rysują prom kosmiczny, piszą małą i wielką literę „f” po śladzie.

Karta pracy – F

https://pl.pinterest.com/pin/283163895306110022/

https://pl.pinterest.com/pin/302585668707283872/

litera F – pisana i drukowa, mała i wielka

https://pl.pinterest.com/pin/719027896731071990/

sylaby z F

https://pl.pinterest.com/pin/849632285928509486/

Różnicowanie głoskowe W – F

https://pl.pinterest.com/pin/790804015797310102/

Kosmos – ćwiczenia graficzne. Kartę pracy dzieci znajdą w wyprawce 6 – latka – niebieska teczka

Dzieci oglądają kartę grafomotoryczną nr 10 „Kosmos”, opisują i przeliczają przedstawione na niej elementy, następnie uzupełniają kartę, rysując po śladzie przerywanej linii. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowość chwytu pisarskiego.

Alicja Kurek, Sabina Henrykowska