We wrześniu 2019 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczo – ekologicznej pt. „Jesienne drzewo”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu były Alicja Kurek i Sabina Henrykowska – Jaśkowiak.

Do konkursu przystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu było wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przysłano około 239 prac z całego kraju, wykonanych rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów ekologicznych i do użytku wtórnego. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Dnia 7 listopada 2019 r. r. komisja konkursowa w składzie :

  • Katarzyna Świerczek – w zastępstwie dyrektora przedszkola
  • Małgorzata Krawiec – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu
  • Alicja Kurek – nauczyciel przedszkola i organizator konkursu

wyłoniła 3 prace, laureaci otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz imienne podziękowania. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu naszego przedszkola na ogólnodostępnej wystawce.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na samodzielność wykonania pracy, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy, ciekawy dobór materiałów ekologicznych i środków wtórnych.

Laureatami zostali:

I MIEJSCE:

  • Alicja John – Chorzów

II MIEJSCE:

  • Feliks Urbas – Racibórz

III MIEJSCE

  • Lena Żurek – Brzesko

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

Opr. A. Kurek, S. Henrykowska-Jaśkowiak.