Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią,

będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
stało się dla Was źródłem radości i nadziei

życzę
z dziećmi i personelem Przedszkola nr 24 z Oddziałami:
Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu

Róża Burek