„ RACIBÓRZ MOJE MIASTO”                                          

 

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia konkursu wiedzy o naszym mieście, w którym brały udział sześciolatki z raciborskich przedszkoli,

zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki z grupy starszaków oraz chętne dzieci z pozostałych grup do podróży po ziemi raciborskiej.

   Głównym celem przeglądu jest propagowanie wiedzy o rodzinnym mieście i ukazanie potrzeby

kultywowania tradycji regionu.

Zadania będą obejmować następujące tematy:  geografię Raciborza, zabytki, pomniki, nazwy

ulic, legendy, przyrodę, zakłady pracy.

 Przegląd będzie miał formę zabaw dydaktycznych – rebusy, zagadki, działalność plastyczna.

Zmagania przedszkolaków odbędą się w 5 etapach. Każdy etap zawierający zadania do wykonania poprzedzony będzie instrukcją.

Zapraszamy do zabawy, która pogłębi  wiedzę na temat naszego miasta.  

 

Organizatorzy T. Fijałkowska, K. Świerczek