W tym roku nieco szybciej niż w poprzednich latach na raciborskim rynku
odbyło się spotkanie ekologiczne dzieci i młodzieży.

Nasze przedszkole
reprezentowały grupy integracyjne pięcio i sześciolatków oraz grupa specjalna.
Grupa pieciolatków wykonała taniec – “Motyle nad łąką”, oraz piosenki
“Posprzątajmy Świat”, “Pomóżmy naszej planecie” i “Ziemia”. Dzieci do
występu przygotowała pani Ilona Perek.
Grupa specjalna zaprezentowała publiczności scenkę do piosenki “Taniec
wiewiórki”. Układ taneczny przygotowała pan Dorota Milej.
Grupa najstarszych dzieci zaśpiewała dwie piosenki wiosenno-
przyrodnicze pt. “Grabie i łopaty” i “Maszeruje wiosna”. Sześciolatki
przygotowała pani Teresa Fijałkowska. Występy naszych przedszkolaków
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po występach dzieci miały okazję
zobaczyć stoiska ekologiczne przygotowane przez starszych kolegów z
raciborskich podstawóweki gimnazjów.
Opr. A. Wawoczny