1. Ćwiczenia w marszu:
  • marsz na palcach;
  • marsz chodem bociana;
  • marsz wokół pomieszczenia w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód;
 2. Ćwiczenia w biegu:
  • bieg z podskokami,
  • przylot i odlot bocianów – bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami;
 3. Ćwiczenia na równoważni (ławeczce) w domu rodzice mogą przykleić na podłągę taśmę symulującą równoważnię:
  • chodzenie wolno do przodu;
  • posuwanie się do tyłu;
  • posuwanie się bokiem;
  • obracanie się;
 4. Zabawy skoczne:
  • Wróbelki;
  • Piłka skacze;
  • Szczur – zabawa np. ze skakanką;
  • Skok królika;
 5. Zabawy z woreczkami:
  • rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;
  • rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;
  • rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu;
 6. Kreślenie dużych płynnych linii:
  • np.chorągiewką w powietrzu;
  • patykiem na piasku, podłodze;
  • kolorową kredą na tablicy;
  • kredkami na dużych arkuszach.
 7. Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, trójkąt;
 8. Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze.
 9. Rysowanie po konturach.
 10. Malowanie palcami.
 11. Łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów.
 12. Wycinanki różnego typu.
 13. Lepienie z plasteliny.