Grupa 3-4 latków „Biedronki”- 14.04.2020 r.

 

Temat tygodnia: Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt wkoło

1. „Zagadka” – rozwiązanie zagadki

Różne zwierzęta tam bywają

pewnie wszystkie się znają,

chodzą, brykają i skaczą,

muczą, gęgają i gdaczą.

Każde z nich domek swój ma

pan gospodarz o nich dba.

 

To miejsce to wieś.


2. „Głosy z wiejskiego podwórka”
– słuchanie odgłosów wiejskich zwierząt, naśladowanie ich głosem i ruchem. Rodzic prezentuje nagrania odgłosów wiejskich zwierząt. Dziecko odgaduje, do jakiego zwierzęcia należą, naśladuje te odgłosy, a następnie sposób poruszania się tych zwierząt.

Głosy z wiejskiego podwórka – TUTAJ

3. „Wiejskie podwórko” – wysłuchanie ciekawostek o wiejskich zwierzętach.

CIEKAWOSTKI


4. „Co nam dają zwierzęta?”

5. Piosenka  „Dziadek fajną farmę miał”

6. Rozwiąż zadania

„Co otrzymujemy od…?”

“Połącz takie same zwierzęta”

 

Opracowały: M. Stuchły, B. Okulowska, T. Fijałkowska