1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci tylko rodziców posiadających zaświadczenie z zakładu pracy wymagane przy rekrutacji w sytuacji epidemiologicznej (w pierwszej kolejności dzieci rodziców systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

  1. Rodzic każdego dnia przedstawia oświadczenie informujące, iż nikt z członków rodziny nie jest objęty kwarantanną.

 

 

  1. Rodzic deklaruje czas pobytu dziecka w przedszkolu, nie istnieje możliwość wydłużenia czasu pobytu poza zadeklarowane godziny.

 

  1. Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.

 

 

  1. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy.

 

  1. Pracownik przedszkola rozbiera dziecko w szatni i prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało , w stałej grupie bez możliwości przechodzenia do innych pomieszczeń.

 

 

  1. Dzieci nie mają możliwości leżakowania.

 

  1. Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola.