W ramach działania trzeciego projektu unijnego dnia 17.05.2011 w Przedszkolu 24 odbyły się warsztaty poświęcone przybliżeniu Metody Terapii Integracji Sensorycznej.Działanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, projektu realizowanego przez Przedszkole 24 pod tytułem “Rośniemy razem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa PRZEKRACZMY GRANIE

Metoda terapii SI zaprezentowana została nauczycielkom z partnerskiego czeskiego przedszkola Elisky Krasnohoske w Opawie oraz P-24.
Warsztaty przygotowały i prowadziły certyfikowane terapeutki z Przedszkola 24 pod kierunkiem Pani Sabiny Henrykowskiej – Jaśkowiak
Spotkanie rozpoczęło się krótką prelekcją na temat terapii SI. W dalszej części zaprezentowano ćwiczenia z dziećmi bez deficytów rozwojowych.
Opr. Sabina Henrykowska i Ilona Perek