Tym uroczystym akcentem grupa integracyjna szesciolatków rozpoczęła program artystyczny
z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej.
Następnie mali artyści zaprezentowali się
w scence teatralnej “Żabki i żuczki”, wykonały taniec z literkami do utworu literackiego
J. Tuwima ” Abecadło”. Piosenką i wierszem przedszkolaki podziękowały wszystkim pracownikom przedszkola za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.
Były również kwiaty, wzruszenia oraz podziękowania ze strony rodziców. Cała uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem.
Opracował T. Fijałkowska, S. Henrykowska