GRUPA „KOTKI”

Plan zajęć na dzień 26 marca, czwartek

Temat dnia: Co robią dzieci?

  • „Dzieci w domkach, dzieci na spacerze” – zabawa ruchowa

Jest to zabawa orientacyjna, w której dziecko reaguje na sygnał. Spacerujemy z dzieckiem po dywanie; na sygnał ”Dzieci w domkach!” – dziecko chowa się w wyznaczone miejsce; na sygnał „Dzieci na spacerze!”- wychodzimy i znów spacerujemy po dywanie. Powtarzamy.

Pomoce: można ze sznurka zrobić na podłodze niby- domki. Dobrze będzie poruszać się do wybranej muzyki.

  • „Życie codzienne” – praca z obrazkiem: rozumienie kierowanych do dzieci wypowiedzi, formułowanie przez dzieci wypowiedzi w miarę ich możliwości .

W tym zajęciu dziecko słucha co mówi do niego druga osoba i komunikuje się słowami (dźwiękami) lub gestami. Poznaje także nowe elementy, nowe słowa.

Pomocne będą obrazki przedstawiające scenki rodzajowe z życia rodzinnego, z życia dzieci (książeczki, gazety, Internet).

  • „Razem weselej” – zabawa tematyczna, uświadamianie potrzeby dzielenia się zabawkami , współpracy w zabawie.

Bawimy się z dzieckiem np. w dom. Naśladujemy czynności codzienne tak jakby właśnie się działy. Dziecko uczy się wykonywania tych czynności.

Pomoce: można używać zabawek albo przedmiotów bezpiecznych dla dziecka.

  • „Coraz mniejszy, coraz większy” – ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie kół na kartce od najmniejszego do największego (koncentrycznie) i odwrotnie.

W tego typu zajęciu dziecko doskonali koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy chwyt, ćwiczy też współpracę obu rąk (jedna ręka trzyma kredkę i rysuje, druga ręka przytrzymuje kartkę). Rysunek nie musi być doskonały- dziecko może rysować po śladzie, można rysować z nim jego rączką, potem pozwolić na samodzielność.

Potrzebujemy bloku rysunkowego, kredek.

W razie pytań, wątpliwości, problemów- proszę zwracać się bezpośrednio do nas, nauczycielek Państwa dzieci.

Życzymy spokojnego dnia. Pozdrawiamy.