W poniedziałek 16 listopada 2009 r. grupa integracyjna pięciolatków wybrała się na wycieczkę do urzędu pocztowego. Celem wycieczki była realizacja treści programowych wiązanych z nabywaniem wiedzy na temat najbliższego otoczenia dziecka jako członka społeczeństwa, interesowanie się pracą ludzi wykonujących różne zawody oraz dostrzeganie sensu pracy ludzi i okazywanie im szacunku. Dzieci obserwowały pracę pań w okienkach, zapoznały się ze sposobem adresowania przesyłek, poznały etapy wędrówki listu od nadawcy do adresata. Przedszkolaki zakupiły pocztówki i znaczki, otrzymały także druki konieczne przy wysyłaniu przesyłek. Po powrocie do przedszkola dzieci postanowiły zorganizować kącik tematyczny i ” wcielić się” w role listonosza, urzędnika, telefonistki, klienta podczas zabawy z rówieśnikami.
opr. T. Fijałkowska