21 marca w Przedszkolu nr 24 członkowie i podopieczni Stowarzyszenia
PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta dzieciom”.
Grupie specjalnej
prezentowali utwory o tematyce wiosennej. Celem spotkania było wyzwolenie
aktywności, uwrażliwienie na potrzeby innych oraz wspólna zabawa.
Mimo niesprzyjającej aury, dostarczyło ono wiele emocji i wrażeń zarówno
dzieci, jak i podopiecznym. Spotkanie zakończyło się wspólnym wykonaniem
pracy plastycznej.
Kuliga Halina