Drodzy Rodzice!
W związku z informacją o planowanym przez Rząd otwarciu przedszkoli od 6 maja 2020r., dyrektor Przedszkola nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym w Raciborzu zwraca się do Państwa z prośbą o informację zwrotną, czy planują Państwo korzystać z opieki naszej placówki mimo panującej sytuacji epidemicznej.
Zgodnie z wytycznymi MEN, Organ Prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Z uwagi na ich ogólny charakter, dyrektor na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić Państwu odpowiedzi na szereg pytań np.: dotyczących liczby dzieci w oddziale, zasad żywienia czy rodzaju i dostępności środków ochrony osobistej – aby zapewnić Dzieciom i Personelowi przedszkola jak najlepszą ochronę.
O wszelkich decyzjach Organu Prowadzącego w tej kwestii, dyrektor będzie informował Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.
Prosimy Państwa o maila w dniu dzisiejszym 04.05.2020r. [email protected] z informacją zwrotną do godziny 15:00, aby dyrektor mógł podać szacunkowe dane do Urzędu Miasta, dotyczące liczby dzieci, których Rodzice zgłaszają wolę korzystania z opieki w naszej placówce.

Dziękujemy.

Z poważaniem
dyrektor przedszkola
Róża Burek