Dnia 25.06.10 w grupie dzieci 6 letnich została przeprowadzona hospitacja diagnozująca dojrzałość szkolną. Zajęcia miały charakter wesołej zabawy, wszystkie sześciolatki grały w grę planszową, która miała dość nietypowe rozmiary, bo zajmowała cały dywan. Grupa została podzielona na 4 zespoły i w ten sposób uczestnicy zdobywali punkty, rozwiązywali zadania grupowo i indywidualnie. Wszystkie zadania zostały tak skonstruowane, aby wydobyć od dzieci ich umiejętności, które składają się na osiągnięcie dojrzałości szkolnej wg profilu edukacyjnego 6 latka. Emocjom nie było końca, wszystkie dzieci spisały się wzorowo i zostały nagrodzone słodyczami.
Opr. S Henrykowska- Jaśkowiak i K Perek