Od 01.05.2022r. Ustala się zarządzeniem opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 24 w kwocie 9,00 zł,
na którą składają się:

• śniadanie – 2,50 zł,
• obiad – 4,50 zł,
• podwieczorek – 2,00 zł.

Zarządzenie wywieszone zostało na gazetce w holu wejściowym