Na podstawie opinii Inspektoratu Sanitarno – Epidemiologicznego
po przeprowadzeniu dochodzenia epidemicznego
zawiesza funkcjonowanie placówki od 06 kwietnia do 09 kwietnia 2021.
mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i dzieci.
Decyzja podyktowana jest wieloma, potwierdzonymi przypadkami zakażenia pracowników i dzieci w tut. placówce.
W dalszym ciągu nauczyciele i specjaliści pracują zdalnie.

wz Dyrektor Przedszkola K. Świerczek

op. T.F