Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniają publikację “Moje dziecko w przedszkolu i szkole”.Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Poradnik “Moje dziecko w przedszkolu i szkole” ma na celu
przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Poradnik ma na celu przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację ich dzieci. Zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców, wspólne wypracowywanie strategii wsparcia jest najbardziej efektywną formą organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla konkretnego dziecka i pozwala przygotować optymalna ofertę zaspokajającą specjalne potrzeby edukacyjne dziecka.