Nie wiadomo dotychczas dokładnie
Gdzie Mikołaj cały rok żyjeChyba w szafach, w komodach gdzieś na dnie
Przed ludzkimi oczami się kryje.
Kto ma szczęście, ten na dnie komody Ujrzy czasem strzępek siwej brody.