W dniach 9-10.X. 2009r. grupa nauczycielek z Przedszkola nr 24 w Raciborzu uczestniczyła w kursie doskonalącym II stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, prowadzonego przez profesor Martę Bogdanowicz i psychologa Dariusza Okrzesika.
Podczas zajęć poszerzyłyśmy już posiadane przez nas umiejętności i wiedzę z zakresu metody. Prowadzący przekazali nam nowe informacje w sposób bezpośredni,nowatorski i rzeczowy, wykazując się kompetencją i dużą znajomością tematu.
Zdobyte umiejętności i kwalifikacje będziemy wykorzystywać w pracy z naszymi dziećmi.

opr. A. Wawoczny