Zapraszam Was na poranną gimnastykę

Litery – utrwalenie poznanych liter
Dziecko obrysowuje na kartce swoją dłoń. Na czubku każdego palca zapisują dowolną literę. Następnie próbuje wymyślić zwierzęta, których nazwy rozpo­czynają się tymi literami. Jeśli znajdzie takie zwierzę­ta, rysują je obok dłoni.

Gdzie mieszkają zwierzęta gospodarskie? Przykłady:
Mieszkaniem konia jest stajnia. Ma tam miękkie siano do jedzenia i wodę do picia.
Krowa mieszka w oborze. Śpi i odpoczywa na sianie. Żeby mogła najeść się świeżej trawy, gospodarz prowadzi ją na pastwisko.
Świnia mieszka w chlewiku, czyli niskim, murowa­nym domku z małym okienkiem. Jedzenie dostaje w korycie. Je wszystko i dużo. Mówi się, że jest wszystkożerna.
Kury, kaczki, gęsi i indyki też mają swoje domki. Kury mieszkają w kurniku. Lubią dziobać ziarno i grzebać pazurami w ziemi.
Kaczki mieszkają w kaczniku. Lubią pływać w stawie, w czym pomaga im błona między palcami. Jedzą ziarno, otręby i ziemniaki.
A  jak nazywa się miejsce, w którym gospodarz trzyma swoje indyki i gęsi? (indycznik i gęśnik).
Owce mieszkają w owczarni, dużym murowanym domu, w którym mieści się kilkadziesiąt lub nawet kilkaset zwierząt, ale najbardziej lubią paść się na łąkach, skubać świeżą trawę i pić dużo wody.
Mieszkaniem kozy jest… koziarnia. Kozy lubią skubać trawę, ale nieopatrznie mogą zjeść prawie wszystko, nawet ścierkę.
Króliki to małe, futrzane zwierzątka mieszkające w klatce na podwórku. Ich ulubione przysmaki to marchewki i kapusta.
Pszczoły mieszkają w ulu.

  Czy to jest możliwe? – zabawa dydaktyczna zainspirowana treścią wiersza Agnieszki Frączek pt. „Podróż”, wyjaśnienie różnicy między fikcją literacką a rzeczywistością.

Podróż
Zabrał kiedyś pewien Maniek
swoją żonę Czesię
do miasteczka pod Poznaniem,
które Kórnik zwie się.
Spakowali różne graty,
waliz wzięli osiem,
zapomnieli tylko mapy,
lecz mieli to w nosie.
Bo bez mapy, jak wiadomo,
życie jest ciekawsze,
a gdy trzeba, to o pomoc
poprosi się zawsze.
Ludzie pomagali chętnie.
Choć bywało czasem,
że im jakoś dziwnie mętnie
wskazywali trasę…
Mimo wszystko po pół roku
dotarli do celu.
Przywitało ich: „Ko-ko-ku!”
kur i kurcząt wielu.
Dziwne… Pokój zamówili
w hotelu Pod Różą,
a na miejscu otrzymali
jedną grzędę kurzą.
Jedną grzędę? A to psikus!
Pod Poznaniem? Tak, w kurniku…
Agnieszka Frączek
Źródło: Agnieszka Frączek, „Podróż” [w:] „Jedna literka a zmiana wielka”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2015
Następnie rodzic zadaje pytania sprawdzające rozumienie jego treści: Jak nazywa się małe miasto pod Poznaniem? Czego nie spakował Maniek na wy­cieczkę? Czy Maniek z żoną dojechał do miasta Kórnik? Gdzie trafił Maniek? Kto mieszkał w tym kurniku?. Na podstawie treści wiersza rodzic tłumaczy również różnicę między fikcją literacką a rzeczywistością. Dziecko dochodzi do wniosków same, naprowadzane pytaniami rodzica: Czy to możliwe, aby ludzie zamieszkali w kurniku z kurami? Jest to niemożliwe w rzeczywistości, czy może zdarzyć się w wierszu albo opowiadaniu? Czy książki zawsze opisują to, co jest realne, czy pisarz może coś wymyślić?. Na koniec rodzic podsu­mowuje wypowiedzi dziecka: To, co pisarz opisuje w książce to fikcja, to coś, co powstaje w jego głowie, więc może być bardzo prawdziwe i może być też zupełnie fantastyczne. W książkach można opisywać zdarzenia, które nie mogą mieć miejsca w życiu, takie jak zamieszkanie w kurniku i postacie, które nie istnieją w rzeczywistości, takie jak wróżki czy krasnoludki. I to jest właśnie w książkach ciekawe, że zapisana jest w nich ludzka wyobraźnia, która może wszystko.

Zwierzę na literę… – ćwiczenia słuchu fone­matycznego, wyróżnianie głosek w nagłosie nazw zwierząt, wykonanie zadań w „Kartach pracy”. KP4 s.68-69. Dziecko wykonuje zadania w „Kartach pracy”: koloruje litery oraz ry­suje w ramkach zwierzęta, które w swoich nazwach mają przynajmniej jedną ze wskazanych liter.

Kochane dzieci świętowaliśmy już „Dzień Mamy” i „Dzień Dziecka” pora na celebrowanie „Dnia Ojca”. Dziś w tym szczególnym dniu zróbcie Tatusiom muzyczną niespodziankę, posłuchajcie z nimi piosenki z życzeniami dla nich i dajcie im dużego buziaka

Namalujcie, narysujcie, wyklejcie lub wykonajcie inną techniką portret swojego Taty.

Opracowała  Alicja Kurek