Dnia 31 marca 2005r. grupa integracyjna pięciolatków z opiekunami
A. Wawoczny i T. Fijałkowską już po raz kolejny uczestniczyła w lekcji edukacyjnej w Raciborskim Muzeum.Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania przewodnika oraz obejrzały zgromadzone eksponaty
z przeszłości.
Dzieci zwiedziały także wystawę barwnej fotografii
o życiu mieszkańców Indii.
Każda wycieczka do muzeum to wielkie wydarzenie, które dostarcza dzieciom wielu wrażeń a przede wszystkim jest ciekawą formą przekazywania wiedzy.
T. Fijałkowska