Dnia 19.04.2005 r . w naszym przedszkolu odbył się I Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku , zorganizowany przez nauczycieli grupy pięciolatków – A. Wawoczny i T.Fijałkowską.Każda grupa przedszkolna wytypowała drużynę, która dzielnie zmagała się z przygotowanymi zadaniami. Dotyczyły one chronionych gatunków flory i fauny, przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz segregowania odpadów .
Zagadnienia edukacji ekologicznej nauczyciele naszego przedszkola realizują niemal
w każdej sytuacji, gdyż zawarte są one w treściach programowych z zakresu : wychowania estetycznego, technicznego, umysłowego i zdrowotnego, a także ze względu na realizację polityki środowiskowej gminy wg normy ISO 14001.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomiki z ekoludkiem .
Na zakończenie przedszkolaki obejrzały przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. ” Leśne zwierzęta”, przygotowane przez B.Fajger – wychowawczynię maluchów .
Opr. T. Fijałkowska