Mamo, Tato nie do wiary, w naszej sali istne czary.

Każdy dzień w innym kolorze, co już widać po ubiorze
Piątek to był dzień niebieski, uczyliśmy się o wodzie,
jej roli w naszym życiu i otaczającej nas przyrodzie.
Każdy wypił szklankę wody – oczywiście dla ochłody.
Pani nam wytłumaczyła – ciężka rzecz w wodzie utonie,
lekkie rzeczy zaś pływają,
a kropelki wody wiele siły dzieciom dają!

Przygotowanie zajęć: N. Jurczykowska, K. Perek.