Czas zabaw, tańców, przebierańców niestety minął, a nam pozostały tylko maski. Konkurs zorganizowany przez grupę Kasztanki ogłoszony jeszcze w karnawałowym “szale” został rozstrzygnięty.
Wszystkie maski zostały wywieszone na gazetce i zaprezentowane szerokiej przedszkolnej publiczności, natomiast uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali kolorowymi dyplomami i książeczkami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, gratulujemy inwencji twórczej i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
opr. K. Perek, N. Jurczykowska