Aleksandra Szabat – dyrektor placówki,

nauczyciel, pedagog, neurologopeda

Staż pracy – 14 lat, nauczyciel mianowany

Wykształcenie –
wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika zdrowia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie

Studia podyplomowe na kierunku: Oligofrenopedagogika – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia podyplomowe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej – Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Logopedia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia podyplomowe z zakresu: Neurologopedii – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą
– Kurs I i II stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gaili Dennison”

Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne

kurs „Terapia ręki I i II stopnia”

– Szkolenie „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci”

– Kurs „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu
pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł I”

– Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”

– kurs „Diagnoza i terapia ucznia z Afazją

– autorskie warsztaty szkoleniowe: „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”

 

Simona Błaszczyk – logopeda

Staż pracy: 1 rok, nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

– studia licencjackie: Filologia polska; specjalność – Logopedia – Uniwersytet Wrocławski;

-studia magisterskie: Pedagogika dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich; specjalność – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Uniwersytet Wrocławski;

– studia podyplomowe: Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Wrocławski;

– szkolenie: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, umiejętności komunikacyjnych, podejmowania uzasadnionych i odpowiedzialnych decyzji, myślenia innowacyjnego – WOM Rybnik;

– szkolenie: AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca – praktycznie – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Teczka logopedy”;

-szkolenie: Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, gryzienie, pozycje spoczynkowe, oddychanie – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “Teczka logopedy”.

Jurczykowska-Lachowicz Natalia – nauczyciel, nauczyciel  j. niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej, terapeuta SI, pedagog specjalny
Staż pracy 10 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– licencjat – Edukacja elementarna z dodatkową specjalnością nauczycielską język niemiecki – PWSZ Racibórz
– studia magisterskie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Opolski
– studia podyplomowe – Gimnastyka korekcyjna – PWSZ Racibórz
– studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– dwustopniowe szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
– kurs „Terapia ręki I i II stopnia”, kurs „Terapia ręki III stopnia z elementami terapii osób z dysfunkcją wzroku”,
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu
– Kurs: „Podstawy języka migowego – część I i II”
– szkolenie „Senso- Psoty”- zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI
– szkolenie  „ Sensoplastyka” – trener I stopnia
– kurs: „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej”
– szkolenie pt.: „Afazja u dzieci”
– kurs języka niemieckiego – DFK Racibórz
– warsztaty pt.: „Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi”
– warsztaty pt.: „Diagnoza i terapia ADHD”

 

Kurek Alicja – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 8 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– wyższe magisterskie na kierunku – Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki- Instytut Studiów Podyplomowych w Raciborzu
– Studia Podyplomowe -Terapia Pedagogiczna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Kurs języka migowego dla nauczycieli I stopnia
– 3 stopniowe szkolenie Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce
– Szkolenie „Senso- Psoty”- zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI
– Szkolenie  „ Sensoplastyka” – trener I stopnia
– Kurs „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej”
– Szkolenie pt.: „Afazja u dzieci”
– Warsztat metodyczny: „Tańcowało słowo z muzyką, czyli grupowe zabawy logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym”
– Warsztaty metodyczne: ” Logogłoski-ćwiczenia i zabawy logopedyczne”
– Konferencja: „Autyzm – Poznaj Zanim Ocenisz” – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza
– Kurs “Trening Umiejętności Społecznych”
– Kurs terapii ręki I i II stopnia
– Szkolenie z zakresu Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej

Edyta Misala – nauczyciel

Staż pracy 12 lat, nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

– wyższe magisterskie na kierunku – Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

– Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.

– Kurs: „Ochrona danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych (RODO)”.

– Kurs pierwszej pomocy BLS dla dorosłych z elementami BLS dla dzieci.

– Kurs dla pracowników placówek oświatowych z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy.

– Warsztaty metodyczne: „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”.

– Warsztaty metodyczne: „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”.

– Warsztaty metodyczne: „Świat odgłosów-zabawy i gry kształtujące umiejętności poznawcze”

– Warsztaty metodyczne: „Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej”.

– Ogólnopolski Projekt Edukacyjny: „Wyzwanie Teodora”

Okulowska Beata – nauczyciel, oligofrenopedagog,  surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego
Staż pracy: 16 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Licencjat – kierunek: Pedagogika – kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością – język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
– Magister – kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym – Uniwersytet Opolski
– Studia Podyplomowe – Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
– Kurs Kwalifikacyjny – Surdopedagogika – WOM Katowice
– Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna – Uczelnia Nauk Społecznych
– Studia podyplomowe – Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – WSB NLU
– Szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?”
– Szkolenie „Warsztaty CMC – Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku (4D)”
– Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne
– Kurs I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Szkolenie: „Terapia ręki I i II stopnia”
– Kurs „Terapia ręki III stopnia z elementami terapii osób z dysfunkcją wzroku”

 

Perek Ilona Katarzyna – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 35 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Studia wyższe z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Studia podyplomowe:
– Zarządzanie Oświatą – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Pedagogika Specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Szkolenie II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
– Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne
– Kurs doskonalący „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu
– Kurs: „Podstawy języka migowego – część I i II”

 

Procek Anna – nauczyciel
Staż pracy: 14 lat, nauczyciel początkujący
Wykształcenie:
– Studia licencjackie – Pedagogika ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Przybył Aneta – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 23 lata, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Licencjat – kierunek Pedagogika – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną– Uniwersytet Śląski
– Studia magisterskie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe: “Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” – WSB NLU
– Studia Podyplomowe “Terapia Pedagogiczna” – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Kurs: „Metody pracy z dzieckiem z ADHD”
– Warsztaty: CMC- Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku
– Kurs doskonalący: „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej”
– Kurs e-learning „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczna uwagę” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-MACH Ciechanów
–  Konferencja: „Autyzm – Poznaj Zanim Ocenisz” – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza.
–  Szkolenie Trener TUS – I i II stopień
–  kurs „Terapia ręki I i II stopnia”

Piekarz Barbara – psycholog
Staż pracy – 11 lata, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Studia magisterskie: Psychologia – Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Studia podyplomowe:
– Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach
– Stosowana analiza zachowania- przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. –  SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach
– Surdopedagogika. – Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.
Kursy kwalifikacyjne:
Kurs z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.
Kursy:
Kurs pierwszego stopnia  języka migowego dla nauczycieli.
Kurs drugiego stopnia języka migowego dla nauczycieli.
Kurs trzeciego stopnia  języka migowego dla nauczycieli.

 

Klapuch Natalia – nauczyciel rehabilitant
Staż pracy – 6 lata, nauczyciel kontraktowy.
Wykształcenie:
– Studia licencjackie – Odnowa Biologiczna- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
– Studia magisterskie:  Fizjoterapia- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  w Opolu.
Studia podyplomowe:
– Surdopedagogika z językiem migowym. – Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.
Szkoła średnia:
– świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie „Technik masażysta”.
– Zaświadczenie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 

Rusecki Marek – ksiądz, katecheta

 

Ewelina Zerger – nauczyciel, terapeuta SI
Staż pracy: 16 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
Licencjat- Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością język angielski,
Magister – Uniwersytet Opolski (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym)
Studia podyplomowe – Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia podyplomowe – Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej
Szkolenia: Terapia Ręki, Sala Doświadczania Świata