Burek Róża – dyrektor placówki
Staż pracy: 34lata, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – Edukacja Wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Studium Nauczycielskie w Raciborzu – Wychowanie Przedszkolne
– Studia Podyplomowe – Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia Podyplomowe – Coaching for life and business – dyplomowany Coach

Górnośląska Wyższa  Szkoła Handlowa
– Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie w oświacie
– Kurs doskonalący „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– Szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?”
– Szkolenie „Warsztaty CMC – Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku (4D)”
– Dwustopniowe szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
–  Kurs terapii ręki I i II stopnia

 

Świerczek Katarzyna – wz dyrektora ,  nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 32 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Studium Wychowania Przedszkolnego w Raciborzu
– Licencjat – Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i logopedia w Katowicach
– Studia magisterskie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
– Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnością w zakresie oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie
– Studia podyplomowe – Zarządzanie w oświacie – Instytut Studiów Podyplomowych w Raciborzu
– Kurs doskonalący „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
– Kurs II stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Szkolenie „Warsztaty CMC – Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku (4D)”
– Szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?”
– Program Rozwoju Komunikacji – Makaton – porozumienie pozawerbalne
– Kurs – Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej
– Szkolenie – ,,Skuteczna komunikacja z mediami i wystąpienia publiczne”
– Konferencja – ,,Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi” Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia ”Spektrum” z Raciborza


Fijałkowska Teresa – nauczyciel, oligofrenopedagog

Staż pracy – 40 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Posiadane kwalifikacje zawodowe:
– 5-letnie studia wyższe Pedagogika Pracy – Uniwersytet Opolski
– Specjalizacja – Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi – Uniwersytet Opolski
– Specjalizacja nauczycielska – Uniwersytet Opolski
– Studium Wychowania Przedszkolnego – Mysłowice
-Studia Podyplomowe – Zarządzanie, Przedsiębiorczość i Technologia Informacyjna w Systemie Oświaty – Politechnika Częstochowska
– Studia Podyplomowe – Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna – Uniwersytet Śląski
– Kurs Kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika – WOM Katowice
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– Szkolenie – Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością
– Kurs Doskonalący – Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole
– Kurs Doskonalący – Dziecko niesłyszące w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
– Warsztaty CMC – Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku (4 D)
– Szkolenie – Terapia dzieci z autyzmem – Polski Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie
– Program Rozwoju Komunikacji MAKATON;
– Warsztaty muzyczne Tańce Świata

Henrykowska – Jaśkowiak Sabina –nauczyciel, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, 
Staż pracy – 13 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– wyższe magisterskie na kierunku – Pedagogika w zakresie Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną – Uniwersytet Opolski w Opolu,
– Studia Podyplomowe – Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu,
– Studia Podyplomowe – Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe w zakresie – Języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Studia Podyplomowe – Surdopedagogika – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
– Studia Podyplomowe  – Tyflopedagogika- Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
– Kurs I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– Dwustopniowe Szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
– Kurs języka migowego dla nauczycieli I i II stopnia
– Kurs języka miganego dla nauczycieli
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu – staż profesjonalny w Centrum Terapii Behawioralnej BIS s.c Gdańsk
–   „ Diagnoza i Terapia Ręki „ – kurs I i II stopnia

Jurczykowska-Lachowicz Natalia – nauczyciel, nauczyciel  j. niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej, terapeuta SI, pedagog specjalny
Staż pracy 10 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– licencjat – Edukacja elementarna z dodatkową specjalnością nauczycielską język niemiecki – PWSZ Racibórz
– studia magisterskie – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Opolski
– studia podyplomowe – Gimnastyka korekcyjna – PWSZ Racibórz
– studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– dwustopniowe szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
– kurs „Terapia ręki I i II stopnia”, kurs „Terapia ręki III stopnia z elementami terapii osób z dysfunkcją wzroku”,
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu
– Kurs: „Podstawy języka migowego – część I i II”
–  szkolenie „Senso- Psoty”- zabawy wspomagajace rozwój dziecka w oparciu o teorię SI
– szkolenie  „ Sensoplastyka” – trener I stopnia
– kurs: „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej”
– szkolenie pt.: „Afazja u dzieci”
– kurs języka niemieckiego – DFK Racibórz
– warsztaty pt:. „Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi”
– warsztaty pt: „Diagnoza i terapia ADHD”

Kordys Anna – logopeda, neurologopeda
Staż pracy: 27 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
– Studia Podyplomowe w zakresie logopedii – Uniwersytet Śląski w Sosnowcu
– Studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii
– Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
– Kurs Kinezjologii edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne
–  szkolenie „ Terapia Behawioralna dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu”

– certyfikat z XIV Śląskich Spotkan Logopedycznych

– szkolenia „ Autyzm. Codzienność… Sytuacje społeczne”

– szkolenie „Senso- Psoty”- zabawy wspomagające rozwój dziecka  w oparciu o teorię SI

Kurek Alicja – nauczyciel, oligofrenopedagog, 
Staż pracy: 7 lat, nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
– wyższe magisterskie na kierunku – Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki- Instytut Studiów Podyplomowych w Raciborzu
–  Studia Podyplomowe -Terapia Pedagogiczna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Kurs języka migowego dla nauczycieli I stopnia
– 3 stopniowe szkolenie Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce
–  Szkolenie „Senso- Psoty”- zabawy wspomagajace rozwój dziecka w oparciu o teorię SI
– Szkolenie  „ Sensoplastyka” – trener I stopnia
– Kurs „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej”
– Szkolenie pt.: „Afazja u dzieci”
– Warsztat metodyczny: „Tańcowało słowo z muzyką, czyli grupowe zabawy logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym”
– Warsztaty metodyczne: ” Logogłoski-ćwiczenia i zabawy logopedyczne”
–  Konferencja: „Autyzm – Poznaj Zanim Ocenisz” – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza
– Kurs “Trening Umiejętności Społecznych”

 

Okulowska Beata – nauczyciel, oligofrenopedagog,  surdopedagog, nauczyciel języka angielskiego
Staż pracy: 12 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– Licencjat – kierunek: Pedagogika – kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkową specjalnością – język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
– Magister – kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym – Uniwersytet Opolski
– Studia Podyplomowe – Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
– Kurs Kwalifikacyjny – Surdopedagogika – WOM Katowice
– Szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?”
– Szkolenie „Warsztaty CMC – Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku (4D)”
– Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne
– Kurs I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Szkolenie: „Terapia ręki I i II stopnia”
– Konferencja „Gimnastyka paluszkowa a rozwój umiejętności motorycznych i językowych dziecka”
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu
– Konferencja „Autyzm – poznaj zanim ocenisz”

Milej Dorota – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 33 lat, nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
– Studia magisterskie – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Śląski
– Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Diagnozy i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej
– absolutorium z filologii romańskiej z przygotowaniem pedagogicznym – Uniwersytet Jagielloński
– licencjat – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
– Kurs II stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
– Kurs doskonalący „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
– Warsztat metodyczny: „Świat odgłosów – zabawy i gry kształtujące umiejętności poznawcze”
– Warsztat metodyczny: „Wspomaganie rozwoju zmysłów u dzieci”
– Warsztat metodyczny: „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dziecka poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch i taniec”
– Warsztat metodyczny: „Tańcowało słowo z muzyką, czyli grupowe zabawy logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym”
– Konferencja: „Autyzm – Poznaj Zanim Ocenisz” – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza
– Konferencja: „ Autyzm. Codzienność.. Sytuacje Społeczne”
-Warsztaty metodyczne: „ Senso-Psoty- zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI”.

Perek Ilona Katarzyna – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 35 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Studia wyższe z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Studia podyplomowe:
– Zarządzanie Oświatą – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Pedagogika Specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Śląski w Katowicach filia Cieszyn
– Szkolenie II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – certyfikowany terapeuta SI
– Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON- porozumiewanie pozawerbalne
– Kurs doskonalący „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
– Szkolenie w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison”
– 3 stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu
– Kurs: „Podstawy języka migowego – część I i II”

Przybył Aneta – nauczyciel, oligofrenopedagog
Staż pracy: 22 lat, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Licencjat – kierunek Pedagogika – Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną– Uniwersytet Śląski
– Studia magisterskie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki – Uniwersytet Śląski w Katowicach
–  Studia Podyplomowe “Terapia Pedagogiczna” – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
– Kurs: „Metody pracy z dzieckiem z ADHD”
– Warsztaty: CMC- Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku
– Kurs doskonalący: „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej”
– Kurs e-learning „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczna uwagę” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-MACH Ciechanów
–  Konferencja: „Autyzm – Poznaj Zanim Ocenisz” – Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza.
–  Szkolenie Trener TUS – I i II stopień
–  kurs „Terapia ręki I i II stopnia”

Barbara Piekarz – psycholog
Staż pracy – 11 lata, nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
– Studia magisterskie: Psychologia – Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Studia podyplomowe:
– Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach
– Stosowana analiza zachowania- przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. –  SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach
– Surdopedagogika. – Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.

Kursy kwalifikacyjne:
Kurs z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Kursy:
Kurs pierwszego stopnia  języka migowego dla nauczycieli.
Kurs drugiego stopnia języka migowego dla nauczycieli.
Kurs trzeciego stopnia  języka migowego dla nauczycieli.


Natalia Klapuch – nauczyciel rehabilitant

Staż pracy – 6 lata, nauczyciel kontraktowy.

Wykształcenie:
– Studia licencjackie – Odnowa Biologiczna- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
– Studia magisterskie:  Fizjoterapia- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  w Opolu.

Studia podyplomowe:

Szkoła średnia:

Zaświadczenie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Marek Rusecki – ksiądz, katecheta