ĆWICZENIA BUZI I JĘZYKA


 ĆWICZENIA ODDECHOWE

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE
Poprowadź zwierzęta po wyznaczonej drodze.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

PROSZĘ PONAZYWAĆ ZWIERZĘTA PRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI I POŁĄCZYĆ Z CIENIAMI
Spróbuj naśladować odgłosy zwierząt.

CZY WISZ GDZIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ ZWIERZĘTA?
WSTAW ZWIERZĘTA NA WŁAŚCIWE MIEJSCE I OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA OBRAZKU

MIŁEJ ZABAWY
Opracowała Anna Kordys