PORADY
Jak przygotować dziecko do nauki czytania.

ĆWICZENIA DYKCYJNE
Postaraj się jak najlepiej naśladować różne dźwięki.

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

ĆWICZENIA ODDECHOWE

PERCEPCJA WZROKOWA
Proszę dopasuj cienie do zwierząt.


KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA
Proszę spróbuj doprowadzić pieski do celu.

Opracowała Anna Kordys